Kod produktu: 1009194
Bioetanol sporządzany jest na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Nie pozostawia na kominku śladów sadzy czy popiołu. Produktami spalania są dwutlenek węgla i para wodna, które wydzielają się w ilościach bezpiecznych dla otoczenia. Spalanie biopaliwa nie wymaga specjalnych przewodów kominkowych. Etanol użyty do produkcji jest wysokiej jakości i nie wydziela zapachu ani dymu.
Sposób użycia: Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi producenta biokominka. Napełniać tylko ostudzony zbiornik palnika. Nie dolewać biopaliwa w trakcie palenia. Przed podpaleniem należy upewnić się, że paliwo nie jest rozlane poza zbiornikiem.
Skład: alkohol etylowy > 97%, środki skażające. Niezdatny do spożycia
Cechy produktu:

  • – do wszystkich rodzajów bio kominków
  • – nie wydziela dymu
  • – bezzapachowy
  • – ekologiczny
  • – nie pozostawia śladów sadzy i popiołu
  • – wydajny
  • – bezpieczny dla zdrowia (pochodnymi spalania są jedynie mała ilość dwutlenku węgla i pary wodnej)
  • – posiada atest PZH

Środki ostrożności H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary. P102 chronić przed dziećmi. H319 działa drażniąco na oczy. P403 + P233 + P235 + P210 przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, i innych źródeł zapłonu.
Zakres dostawy:
– bioetanol 1L

Waga 1 kg
Producent

Chemia przemysłowa
Bioalkohol bioetanol BIO paliwo do biokominka 1L
14.00  brutto

Na stanie