Drewnochron Impregnat Grunt R głęboko-penetrujący (bezbarwny) przeznaczony jest do ochronnego malowania przedmiotów
drewnianych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki,
domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.)
oraz wewnątrz pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi np. strychy, poddasza.

Chroni drewno przed działaniem czynników biologicznych, t.j. przed grzybami powodującymi siniznę,
podstawczakami rozkładającymi drewno i owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Sposób stosowania:
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić.

Impregnowanie
Impregnat przed malowaniem należy dokładnie wymieszać.
Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbarwny) nanosi się przy pomocy pędzla lub tamponu.
Celem uzyskania zabezpieczenia biologicznego drewna należy nanieść 2 warstwy Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbarwny).
Najlepsze zabezpieczenie biologiczne uzyskuje się pokrywając drewno drzew iglastych.

Dodatkowe informacje
Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Przy szlifowaniu i odpylaniu stosować środki ochrony indywidualnej.
Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie warunków atmosferycznych należy pokryć je powierzchniową
warstwą ochronną w postaci impregnatu kolorowego, lakierobejcy, lazury, emalii lub farby.
Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować podrażnienie oczu i skóry, ból głowy, ból brzucha, nudności.
Szczegołowe informacje dotyczące aplikacji i eksploatacji zawarte są w Karcie Technicznej.

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

Waga 4 kg
Producent

Jednostka miary

SZT

Minimalne zamówienie

1

Drewnochron impregnat grunt bezbarwny 4.5l
161.00  brutto

Na stanie